La banque du film


   
Ranjena zemlja

Genre:
Le drame

Réalisation:
Dragoslav Lazić

Le résumé:
Prièa prati zbivanja u jednom beogradskom skloništu za vreme bombardovanja. Sudbine ljudi, žena i dece, izmeštenih iz svojih svakodnevnih života, prepliću se sa potresnim dokumentarnim svedoèanstvima koje jedan TV reporter, èiji su dete i žena u skloništu, beleži širom razorene i opustošene Srbije. U teskobnoj atmosferi podzemnog skloništa, odvijaju se drame, rađaju se ljubavi i prijateljstva, broje se oboreni avioni i projektili, išèekuju vesti o sinovima na frontu, smenjuju se strepnja, nada i oèajanje i sve to, obojeno posebnim humorom, sliva se u veliku metaforu o jednoj ranjenoj zemlji.

Le producent:
Tschapline films

Le scénario:
Gordan Mihić

La musique:
Zoran Hristić

Camera:
Zoran Jovanović

Le pays de l'origine:
Srbija

Le montage:
Petar Jakonić

La durée:
94 la minutage

La technique:
Standard, le color

Premiere:
1.1.1999.Les acteurs:

Anita Lazić
Dragan Jovanović
Dragana Turkalj
Nebojša Glogovac
Olivera Marković
Petar Kralj
Predrag Tasovac
Tatjana Lukjanova
Velimir (Bata) Živojinović
Vera Èukić
Žarko Laušević

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd