La banque du film

   
Sreća u torbi

Genre:
La comédie

Réalisation:
Radivoje- Lola Đukić

Le résumé:
U servisnoj stanici dolazi do krađe. Šef Raka uspeva da spreèi lopove da odnesu novac. Ali tu poèinju muke, jer Raka ne zna šta da èini sa milionima koji su ostali kod njega. Strah ga je da sve prijavi policiji, jer misli da će ga optužiti za sauèesništvo u krađi. Raka ipak uspeva da se oslobodi novca i oženi Marom koja nije htela da èuje za njega dok mu je novac bio u rukama.

Le producent:
Avala Film

Le scénario:
Novak Novak, Radivoje-Lola Đukić

La musique:
Jovan Jovièić

Camera:
Milorad Marković

Le scénographie:
Dragoljub Lazarević

Le costumographie:
Mara Finci

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Milanka Mladenović (Nanović)

La durée:
89 la minutage

La technique:
Widescreen, noir-blanc

Premiere:
4.11.1961.Les acteurs:

Aleksandar Stojković
comme lopov
Đokica Milaković
comme portir Paja
Mića Tatić
comme policajac
Mihajlo Viktorović
comme Grof
Mija Aleksić
comme šef Raka
Miodrag Petrović-Èkalja
comme kuvar Jordan
Vera Ilić-Đukić
comme sobarica Mara

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd