La banque du film


   
Saša

Genre:
Guerrier

Réalisation:
Radenko Ostojić

Le résumé:
Drugi svetski rat. Nemci i njihovi saradnici terorišu okupiranu oblast. Ali skoro svake noći jedan od njih biva ubijen. Na svakom ubijenom nalazi se redni broj i potpis "Saša". Neprijatelj ubija skrivenog ranjenog partizanskog borca verujući da je ubio "Sašu". Međutim tajanstvena ubistva neprijateljskih vojnika se nastavljaju. Grupa omladinaca polazi da se prikljuèi partizanima, dolazi na sastanak sa nepoznatim "Sašom". Ispostavlja se da su tri deèaka, s kojima je tajna omladinska organizacija u školi imala velike teškoće, i koji su, bez ièijeg znanja negovali ranjenog partizanskog borca, u stvari vršila osvetnièki posao pod imenom "Saša".

Le producent:
Avala Film

Le scénario:
Vlastimir (Vlasta) Radovanović

La musique:
Vladimir Kraus-Rajterić

Camera:
Nenad Jovièić

Le scénographie:
Slobodan Jevtić

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Ljerka Stanojević

La durée:
88 la minutage

La technique:
Widescreen, noir-blanc

Premiere:
9.7.1962.Les acteurs:

Bekim Fehmiu
Dušica Žegarac
Nikola (Kole) Angelovski
Predrag Ćeramilac
Rade Marković
Ratko Miletić
Severin Bijelić
Viktor Starèić

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd