La banque du film


   
Èovek iz hrastove šume

Genre:
Guerrier

Réalisation:
Miodrag (Mića) Popović

Le résumé:
Nekada sluga, usamljeni èobanin u planini, u doba okupacije siledžija i ubica - Maksim, u ime mutnih politièkih koncepcija, teroriše nekoliko sela, u zabaèenom planinskom kraju. Pod maskom crnoberzijanke, gradska žena održava stalnu vezu između varošice i sela u planini i organizuje pokret otpora. Zaljubivši se u nju, sticajem okolnosti, Maksim uobrazi da gradska žena želi zlato, zbog èega upetostruèi posao ubice da bi došao do novca. Sauèesnik Maksima-ubice - Maksim-deèak - otkrije ulogu gradske žene. Maksim ubica pođe u varoš da se sveti. U unakrsnoj vatri gine usamljeni èovek Maksim.

Le producent:
Avala Film

Le scénario:
Miodrag (Mića) Popović

La musique:
Zoran Hristić

Camera:
Milorad Marković

Le scénographie:
Veljko Despotović

Le pays de l'origine:
Jugoslavija, Srbija

Le montage:
Milanka Mladenović (Nanović)

La durée:
87 la minutage

La technique:
Widescreen, noir-blanc

Premiere:
29.4.1964.Les acteurs:

Aleksandar Stojković
Ksenija Èonić
Mija Aleksić
Predrag Ćeramilac
Tamara Marković-Miletić
Velimir (Bata) Živojinović
Zoran Jerković

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd