La banque du film


   
Seljaci

Genre:
La comédie

Réalisation:
Dragoslav Lazić

Le résumé:
U središtu prièe je jedna savremena seoska porodica: baba, koju zovu deda Milojka, njen sin - glava porodice i predsednik sela Treskavica Jeremija, njegova žena Razumenka, sin koji sanja da ide u Pariz i snajka koja hoće da postane pevaèica, drugi sin koji je u Parizu, i ćerka koja je u Beogradu. Tu su i drugi likovi - suparnièka porodica: Petko Popaj i Draginja, zatim Maèak, mlada uèiteljica Milica, rođaci iz Beograda koji dolaze u posetu baš na nedeljni ruèak... Šarmantna i pitka komedija koja proistièe iz našeg mentaliteta i koja sa neskrivenom simpatijom i blagom ironijom govori o našem vremenu.

Le producent:
Tschapline films

Le scénario:
Dušan Savković

Le pays de l'origine:
Srbija

Le montage:
Petar Jakonić

La technique:
Standard, le color

Premiere:
22.2.2001.Les acteurs:

Anita Lazić
Bogoljub Mitić
Dragana Turkalj
Dragiša Milojković
Gorica Popović
Mira Banjac
Petar Kralj
Tatjana Lukjanova
Velimir (Bata) Živojinović

Le banque des élément du film est la resultat du travail des prochains firmes et organisation: "Balkan Media GmbH" Mannheim, Germany, " Balkanmedia d.o.o." Beograd, Yugoslavia
Nous Vous remercions: "Avala Film Beograd", "Delta Video Beograd", "Centar film Beograd", Jugoslovenska Kinoteka, Institut za film Beograd