La banque du film

  Davor Janji‘

  Le jeu dans les films:

1988 - Zivot sa stricem
1990 - Granica
1990 - Ono malo duse
1990 - Stanica obiènih vozova
1990 - Stela
1991 - Èaruga
comme Mali
1993 - Gorila se kupa u podne
1994 - Magare‘e godine
comme nastojnik spavaonice
1997 - Outsider
comme Sead
2000 - Mlijeèni put
2001 - Natasa
comme Kiza

La biographie:
Roden je 1969 u Tuzli i studirao filmsku glumu u Studiju za mlade glumce i na Akademiji u Sarajevu. Poèeo je da glumi vrlo mlad (nagrada za najboljeg mladog jugoslovenskog glumca 1976, 1977 i 1978), kako na filmu, televizijskim dramama tako i u pozoristu (uloga Calibana u "Vihoru", glavna uloga u "Viktor ili dan mladosti" u izvedbi Narodnog pozorista Sarajevo). Bio je èlan Otvorene scene Obala Sarajevo te najmladi èlan Ateljeja 212 u Beogradu. Glavne uloge je odigrao u filmovima: "Outsider" (1996, r.A. Kosak, Grand Prix Kairo 1998); "Magare‘e godine" (1994, r. N.Dizdarevi‘, Grand Prix Valencia 94); "Èaruga" (1991, r. Rajko Grli‘, takmièarski program Tokio 92); "Belle Epoque" (1991 r. Nikola Stojanovi‘); "Granica" (1990, r. Z. Masirevi‘, Grand Prix Atlanta 91, Zlata arena Pula 90); "Zivot sa stricem" (1988, r. Krsto Papi‘, Zlata arena za najbolji jugoslovenski film Pula 88, FIPRESCI Montreal 88); "Ono malo duse" (1990, r. A. Kenovi‘, Grand Prix Monte Carlo 87, Cannes 90, Los Angeles 91); strane uloge. Takode u: "Blues za Saru" (1998, r. B. Jurjaseviè); "Welcome to Sarajevo" (1997, r. M. Winterbottom); "Gorila se kupa u podne" (1993, r. D. Makavejev); "Kuduz" (1990, r. A. Kenovi‘); "Stella" (1989, r. P. Krelja). 1988 je primio nagradu "Sedam sekretara SKOJ-a", 1988 Grand Prix "America" za najboljeg glumca, Montreal, 1989 nagradu "Oslobodenja" i 1990 nagradu filmskih kritikov FIPRESCI za dostignu‘a u filmskoj glumi. U razdobju 1991-96 ziveo je u Londonu, od 1996 zivi u Ljubljani. Zadnjih godina glumio je takode i u vise studentskih i kratkih filmova (AGRFT, FAMU, Sarajevo, Beograd). Od 1997 predaje u skoli GILS (gluma pred kamerom, filmski jezik), od 1998 mentorise u okviru skole "Pokazi jezik" (pisanje scenarija za celoveèernji film).