La banque du film

  Janez Vrhovec

  Le jeu dans les films:

1953 - Daleko je sunce
1954 - Poslednji most
1955 - Ešalon doktora M.
1955 - Šolaja
comme Prole
1958 - Dobro morje
1960 - Partizanske prièe
1960 - Rat
1961 - Pustolov pred vratima
1961 - Uzavreli grad
comme Šarac
1962 - Kapi, vode, ratnici
1963 - Èovek sa fotografije
1963 - Dve noći u jednom danu
1964 - Prometej s otoka Viševice
1964 - Vrtlog
1965 - Èovek nije tica
comme Jan Rudinski
1965 - Dani iskušenja
1965 - Ko puca otvoriće mu se
1966 - Amandus
comme prvi konjušar
1966 - Do pobede i dalje
1966 - Vojnik (The Soldier)
1967 - Dim
1967 - Makedonska krvava svadba
1967 - Nemirni
comme vozaè
1967 - Nož
1967 - Pošalji èoveka u pola dva
1967 - Praznik
1968 - Opatica i komesar
1968 - Pohod
1969 - Oseka
1969 - Ubistvo na podmukao i svirep naèin i iz niskih pobuda
1969 - Vreme bez rata
1970 - Prirodna granica
1972 - Breme
1972 - Majstor i Margarita
1972 - Pukovnikovica
1972 - Zvezde su oèi ratnika
1973 - Sutjeska
1974 - Partizani
1974 - SB zatvara krug
comme dr. Pozda
1975 - Deèak i violina
1976 - Èuvar plaže u zimskom periodu
1980 - Hajduk
comme zlatar
1980 - Poseban tretman
1981 - Neka druga žena
comme Živić
1982 - Deseti brat
comme sudija
1983 - Zadah tela
1992 - Dezerter

La biographie:
Rođen u Beogradu 19.I 1921. godine. Završio srednju tehnièku školu; uèestvovao je u đaèkim orkestrima u Ljubljani i Beogradu. Po oslobođenju postaje èlan KUD " Lola Ribar " u Beogradu