La banque du film

  Mate Ergović

  Le jeu dans les films:

1956 - Opsada
1971 - U gori raste zelen bor
1972 - Lov na jelene
1973 - Kužiš stari moj
1974 - Deps
1974 - Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja
1975 - Hitler iz našeg sokaka
1977 - Hajduèka vremena
1979 - Èovjek koga treba ubiti
1988 - Sokol ga nije volio