La banque du film

  Jelica Lovrić

  Le jeu dans les films:

1968 - Gravitacija ili fantastièna mladost èinovnika Borisa Hor vata
1980 - Luda kuća
1994 - Vukovar se vraća kući