La banque du film

  Ratislav Jović

  Le jeu dans les films:

1951 - Deèak Mita
1953 - Ciganka
comme Stojan
1953 - Daleko je sunce
1962 - Èudna devojka
1963 - Dve noći u jednom danu
1966 - Glineni golub
1967 - Diverzanti
1967 - Hasanaginica
1968 - Bekstva
1968 - Opatica i komesar
1968 - Uzrok smrti ne pominjati
comme nemaèki vojnik
1969 - Oseka
1971 - Moja luda glava
1972 - Valter brani Sarajevo
1976 - Devojaèki most
1977 - Hajka
1978 - Dvoboj za južnu prugu
comme gradonaèelnik
1979 - Radio Vihor zove Anđeliju
1980 - Pozorišna veza