La banque du film

  Aleksandar Stojković

  Le jeu dans les films:

1947 - Živjeće ovaj narod
1950 - Èudotvorni maè
1953 - Opštinsko dete
1956 - Putnici sa Splendida
1958 - Èetiri kilometra na sat
1961 - Prvi građanin male varoši
1961 - Sreća u torbi
comme lopov
1962 - Šeki snima, pazi se
1964 - Èovek iz hrastove šume
1965 - Mrtvima ulaz zabranjen
1966 - Glineni golub
1966 - San
1966 - Sretni umiru dvaput
1967 - Zlatna praćka