La banque du film

  Milivoje (Mi‘a) Tomi‘

  Le jeu dans les films:

1954 - Sumnjivo lice
1962 - Da li je umro dobar èovjek?
1964 - Put oko sveta
comme kineski car
1965 - Glasam za ljubav
1965 - Neprijatelji
1965 - Tri
1967 - Budenje pacova
1967 - Zlatna pra‘ka
comme sudija
1968 - Pusti snovi
1968 - Visnja na Tasmajdanu
comme Misin otac Voja
1969 - Bog je umro uzalud
comme tata
1969 - Silom otac
comme telegrafista
1970 - Bube u glavi
1971 - Moja luda glava
1971 - Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji
1974 - Otpisani
1974 - Parlog
1976 - Èuvar plaze u zimskom periodu
1976 - Salas u malom ritu
comme frizer
1977 - Ljubavni zivot Budimira Trajkovi‘a
1977 - Miris poljskog cve‘a
1977 - Specijalno vaspitanje
comme direktor
1978 - Tigar
1979 - Nacionalna klasa
comme Strahinja
1979 - Osvajanje slobode
1979 - Trofej
1980 - Avanture Borivoja Surdilovi‘a
1980 - Ko to tamo peva
comme deda èiji je sin vojnik
1980 - Majstori, majstori
1980 - Petrijin venac
comme fotograf
1981 - Sesta brzina
1981 - Sok od sljiva
1982 - Idemo dalje
1982 - Maratonci trèe poèasni krug
comme Maksimilijan
1982 - Zalazak sunca
comme Adam
1983 - Èovek sa èetiri noge
comme sudija
1983 - Jos ovaj put
1983 - Kako sam sistematski unisten od idiota
comme doktor
1984 - Balkanski spijun
comme doktor
1984 - Davitelj protiv davitelja
1984 - Kraj rata
comme putnik do mora
1984 - Moljac
1985 - Drzanje za vazduh
1985 - Nije lako s muskarcima
comme gospodin Dimitrijevi‘
1985 - Zivot je lep
comme prodavac pauna
1987 - Oktoberfest
1987 - Ve‘ videno
1988 - Bra‘a po materi
1988 - Za sada bez dobrog naslova
1992 - Tango argentino
comme major
1992 - Tito i ja
1992 - Velika frka
comme Dorde
1994 - Dnevnik uvreda 1993.

La biographie:
Roden je u Beogradu 10. II 1920.. Studirao je pravo, a potom je upisao Odsek za pozorisnu umetnost na Muzièkoj akademiji u Beogradu. Nakon rata èlan je KUD "Lola Ribar", zatim Akademskog pozorista, radio-drame Radio-Beograda, te Beogradskoga dramskog pozorista ( od 1952. do 1961. godine), u kojem igra u nizu komada M. Krleze, M. Glisi‘a, W.Sheakspearea, J. Anouilha, A. Millera i dr., ali i gostuje u Ateljeu 212 (npr. prizvedba ÈEKAJU’I GODOA S. Becketa). Nakon toga, u slobodnom statusu, neko je vreme èlan putuju‘e druzine Udruzenja glumaca. Filmske karijeru otpoèinje 1954. manjim sporednim ulogama, da bi se u filmovima TRI (1965) A. Dordevi‘a te NEPRIJATELJ (1965) i BUDENJE PACOVA (1967) Z. Pavlovi‘a predstavio kao karakterni glumac koji se pamti po likovima obiènih, svakodnevnih ljudi "iz zivota" - toliko uverljivim, da su npr., gledaoci popularne televizijske serije poverovali su da je njegov junak zaista doktor! Nastupio je u vise od trideset filmova beogradskih reditelja nove generacije: D.Karaklaji‘a ( LJUBAVNI ZIVOT BUDIMIRA TRAJKOVI’A, 1977), M. Jeli‘a ( TIGAR, 1978 ), G. Markovi‘a (NACIONALNA KLASA, 1979; MAJSTORI, MAJSTORI, 1980), Z. Sotre (OSVAJANJE SLOBODE, 1979; IDEMO DALJE, 1982; DRZANJE ZA VAZDUH, 1985; BRA’A PO MATERI, 1988), S. Karanovi‘a (PETRIJIN VENAC, 1980, ZA SADA BEZ DOBROG NASLOVA, 1988),S. Sijana (MARATONCI TRÈE POÈASNI KRUG, 1982), te B: Nikoli‘a i D. Kovaèevi‘a (BALKANSKI SPIJUN, 1984). Uspesno je saradivao i sa V. Vuèom (MOJA LUDA GLAVA, 1971), B. Èengi‘em ( ULOGA MOJE PORODICE U SVETSKOJ REVOLUCIJI, 1971), B. Bauerom (SALAS U MALOM RITU, 1976), M. Milosevièem (MOLJAC, 1984) i dr. Pored toga, snimio je i ve‘i broj malih epizoda u doma‘im i koprodukcijkim filmovima.