La banque du film

  Olga Spiridonović

  Le jeu dans les films:

1957 - Potraži Vandu Kos
1958 - Miss Ston
1960 - Dan èetrnaesti
1965 - Klakson
1965 - Mrtvima ulaz zabranjen
1967 - Kuda posle kiše
1977 - Miris poljskog cveća
1978 - Kvar

La biographie:
Filmska, pozorišna i TV-glumica, rodila se u Splitu 29.5.1923. Kćerka putujućih glumaca Riste i Milice, glumi od malih nogu u cetinjskom teatru. Pravu glumaèku karijeru zapoèinje 1939. u beogradskom Umetnièkom pozorištu. Od 1951. do penzije èlanica je Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nemajući većih afiniteta za film, ostvarila je samo nekoliko filmskih uloga: Potraži Vandu Kos (1957) Z. Mitrovića, Dan èetrnaesti (1960) Z. Velimirovića, Klakson (1965) K. Rakonjca, Miris poljskog cveća (1977) S. Karanovića i Kvar (1978) M. Radivojevića.