La banque du film

  Zlatko Madunić

  Le jeu dans les films:

1958 - Jedini izlaz
1961 - Carevo novo ruho
1961 - Potraga za zmajem
1962 - Maèak pod šljemom
1963 - U sukobu
1967 - Mali vojnici
1968 - Bekstva
1969 - Nizvodno od Sunca
1970 - Lisice
1972 - Majstor i Margarita
1973 - Razmeđa
1977 - Akcija "Stadion"
1982 - Uèna leta izumitelja Polža (Đaèke godine izumitelja Polža)
comme trener

La biographie:
Filmski, pozorišni i TV-glumac, rodio se u Slavonskom Brodu 14.5.1930. Završio je Kazališnu akademiju u Zagrebu. Karijeru poèinje u pozorištu a potom se posvećuje filmu i televiziji (npr. TV-serija Kuda idu divlje svinje). Prvi put se istakao glavnom ulogom agenta u filmu Ne okreći se sine (1956) B. Bauera. Najèešće glumi negativce, kao u Jedinom izlazu (1958) V. Raspora, ili u Devetom krugu (1960) F. Štiglica. Do poèetka 80-ih nastupio je, uglavnom u epizodnim ulogama, u više od 50 filmova.