La banque du film

  Nikola Simi‘

  Le jeu dans les films:

1959 - Sam
1960 - X - 25 javlja
1965 - Gorki deo reke
1966 - Pre rata
comme Ljubomir Proti‘
1967 - Koraci kroz maglu
1968 - Uzrok smrti ne pominjati
comme fotograf
1969 - Veliki dan
1972 - Devojka sa Kosmaja
comme partizan
1974 - Kosava
1975 - Hitler iz naseg sokaka
1977 - Hajduèka vremena
1978 - Nije nego
comme direktor
1978 - Pogled u no‘
1981 - Laf u srcu
1982 - Tesna koza
1984 - Davitelj protiv davitelja
comme inspektor Ognjen Strahinji‘
1984 - Moljac
1984 - Nema problema
1985 - ’ao, inspektore
1986 - Druga Zikina dinastija
1986 - Majstor i sampita
1987 - Tesna koza 2
1988 - Sulude godine
1988 - Tajna manastirske rakije
1988 - Tesna koza 3
1989 - Vampiri su medu nama
1991 - Svemirci su krivi za sve
1991 - Tesna koza 4
1995 - Tre‘a sre‘a
1996 - Dovidenja u Èikagu
1998 - Lajanje na zvezde
comme direktor gimnazije
2000 - Tajna porodiènog blaga
2001 - Bumerang

La biographie:
Roden je u Beogradu 18. V 1934. Slede‘i 10 godina starijeg brata, Slavka Simi‘a, u gimnaziji glumi u dramskoj sekciji, a kasnje diplomira glumu na Akademiji za pozoriste, film, radio i televiziju u Beogradu. Prvu ulogu igra ve‘ kao student (1957) u Jugoslovenskom dramskom pozoristu, u kojem kao stalni èlan (od 1959) uspesno nastupa u nizu komada koji "nose" njegov repertoar; postupno, u najraznovrsnijim ulogama, prelazi put od epizoda do svoga vrhunskog ostvarenja - dvostruke glavne uloge u vodvilju BUBA U UHU J. Feydeaua, u kojem se duze od decenija potpuno iskazuje njegov osobiti komièarski dar. Na filmu debituje 1959 godine likom neobiènoga mladog borca kojeg nije lako obuzdati (SAM, V. Pogaèi‘a). I kasnije je zapazen u ratnim filmovima: X 25 JAVLJA (F. Èap, 1960), KORACI KROZ MAGLE (Z . Skrigin, 1967) te posebno HITLER IZ NASEGA SOKAKA (V.Tadej, 1975), gde je za tragièni lik vojvodanskog folksdojèera nagraden Srebrnom arenom u Puli i ’ele kulom u Nisu. Iako glumac sirokog dijapazona, tek u tzv. Novokomponovanim komedijama ogromne popularnosti - npr. LAF U SRCU (1971) te TESNA KOZA (1982) M. Milosevi‘a (igra I u nastavcima TESNA KOZA 2, 1987, M. Zivkovi‘a I TESNA KOZA 3, 1988, A.Dordevi‘a) - nalazi, kako sam kaze, "svoju krvnu grupu". Na tom tragu je i njegovo najznaèajnije novije glumaèko ostvarenje - uloga luckasto neurotiènog inspektora u filmu DAVITELJ PROTIV DAVITELJA (1984) S. Sijana, za koju je nagraden na festivalu u Madridu. Uspesan je i na televiziji (npr. Serije VISE OD IGRE I LEVACI)..