La banque du film

  Desanka (Beba) Lonèar

  Le jeu dans les films:

1960 - Deveti krug
1960 - Ljubav i moda
1961 - Dvoje
comme Jovana Zrnić
1962 - Dr
1962 - Medaljon sa tri srca
1963 - Zemljaci
1964 - Lito vilovito
1967 - Soledad (Fruits Amers - Soledad)
1979 - Drugarèine
comme Vera Đurić
1979 - Pakleni otok

La biographie:
Glumica, rodila se u Beogradu 28.4.1943. Upisala romanistiku na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Još kao uèenica izabrana je na konkursu RTB za spikerku deèjih emisija, nakon èega sledi nagli poèetak filmske karijere. prvi put je zapažena u epizodi u filmu Deveti krug (F. Štiglic, 1960) a zatim se nižu sporedne i glavne uloge u filmovima Ljubav i moda (Lj. Radièević, 1960), Dvoje (A. Petrović, 1961), Dr (S. Jovanović, 1962), Lito vilovito (O. Glušèević, 1964). Uloga vikinške princeze u britansko-jugoslovenskoj koprodukciji Dugi brodovi (J. Cardiff, 1964) odvodi je u Rim, gde se i nastanjuje 1965. Narednih godina glumi u više koprodukcijskih projekata sa Jugoslavijom. Plavokosa, lepote urbanog tipa, nastupala je u mnogim filmovima šarenog zabavnjaèkog žanra komercijalnog tipa, nakon èega se vratila jugoslovenskoj kinematografiji u filmovima Pakleni otok (V. Tadej, 1979) i Drugarèine (M. Milošević, 1979).