La banque du film

  Dušica Žegarac

  Le jeu dans les films:

1960 - Deveti krug
1961 - Stepenice hrabrosti
1962 - Saša
1966 - Tople godine
1967 - Buđenje pacova
1967 - Nemirni
1967 - Pošalji èoveka u pola dva
1968 - Operacija "Beograd"
comme doktorka
1968 - Podne
1968 - Ram za sliku moje majke
1969 - Neka daleka svjetlost
1970 - Oksigen
1970 - Život je masovna pojava
1971 - Opklada
1972 - Kiša
1974 - SB zatvara krug
comme asistent Jasna Mirić
1978 - Okupacija u 26 slika
1978 - Trener
comme Lila
1979 - Èovjek koga treba ubiti
1979 - Povratak
1980 - Poseban tretman
comme Jelena
1981 - Deèko koji obećava
1981 - Erogena zona
1981 - Neka druga žena
comme Jelena
1982 - 13. jul
1982 - Daleko nebo
1982 - Variola vera
1984 - Groznica ljubavi
1988 - Haloa - praznik kurvi
1988 - Kuća pored pruge
1988 - Suncokreti
1991 - Noć u kući moje majke
1992 - Prokleta je Amerika
1994 - Vukovar - jedna prièa
1996 - Neèista krv

La biographie:
Rodjena u Beogradu 15. IV 1944. godine. Kao srednjoškolka sluèajno zapažena (K. Golik), angažovana je za glavnu ulogu progonjene Židovke u uspelom filmu DEVETI KRUG (F. Štiglić, 1960), za koju je nagrađena na festivalu u Puli. Žrtvujući studije medicine, nastavlja sa sliènim ulogama devojaka koje pomažu partizanima (STEPENICE HRABROSTI, 1961, O. Deneša i SAŠA, 1962, R. Ostojića), te 1962. godine upisuje glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Nakon dužeg depresivnog razdoblja bez angažmana, od 1966. godine (TOPLE GODINE D. Lazića) gradi stabilnu karijeru. Zrelija, tamnokosa i privlaèna, velike moći uživljavanja, tumaèi glavne i veće sporedne uloge (sve èešće karakterne) u brojnim filmovima: BUĐENJE PACOVA (Ž. Pavlović, 1967) i POŠALJI ÈOVEKA U POLA DVA (D. Ivkov, 1967), kao i mlade supruge koja napušta starijeg muža (P. Vuisić), da bi mu se - uvidevši da je prevarena - vratila u OPKLADI (Z.Randić, 1971), za koji je u Puli nagrađena Zlatnom arenom (za lik alkoholièarke na leèenju u POSEBNOM TRTETMANU, 1980, G. Paskaljevića osvojila je Zlatnu arenu za epizosnu ulogu). Nastupa i na televiziji (npr. PESMA Ž. Pavlovića).