La banque du film

  Bekim Fehmiu

  Le jeu dans les films:

1962 - Sasa
1964 - Pod istim nebom
1965 - Devojka
1965 - Klakson
1965 - Ko puca otvori‘e mu se
1965 - Neprijatelji
1966 - Roj
1966 - Tople godine
1966 - Vreme ljubavi
1967 - Protest
1967 - Skupljaèi perja
comme beli Bora
1968 - Uzrok smrti ne pominjati
comme Mihajlo
1971 - Klopka za generala
1974 - Deps
1974 - Kosava
comme Adam Manojlovi‘
1975 - Pavle Pavlovi‘
1977 - Specijalno vaspitanje
comme vaspitaè Zarko Munizaba
1978 - Sti‘i pre svitanja
1979 - Partizanska eskadrila
comme Ismet Begovi‘
1981 - Siroko je lis‘e
1985 - Crveni i crni

La biographie:
Filmski i pozorisni glumac, rodio se u Sarajevu 1.66.1936. Godine 1962. zavrsio je studije na Akademiji za pozoriste, film, radio i televiziju u Beogradu. Za vreme studija statirao je i igrao male uloge u Jugoslovenskom dramskom pozoristu u Beogradu i na filmu. Prva ve‘a filmska uloga mu je u Sasi (1962) R. Ostoji‘a, a nakon toga uspesno igra i druge ve‘e uloge ( za uloge u filmu Roj, 1966. i epizodi Put, omnibusa Vreme ljubavi, 1966. nagraden je Srebrnom arenom na festivalu u Puli). Prve glavne uloge igra kao mladi‘ sa sela koji se ne snalazi u gradu u Toplim godinama (1966) D. Lazi‘a i buntovni radnik u Protestu (1967) F. Hadzi‘a. Svoj najve‘i uspeh postize ulogom lepog, neobuzdanog Ciganina u Skupljaèima perja (1967) A. Petrovi‘a, za sta je nagraden Srebrnom arenom u Puli. Za kompaniju Paramount snima glavnu ulogu juznoamerièkog avanturista i plejboja u spektaklu Avanturisti (1970) L. Gilberta, nakon èega snima vise neambicioznih i komercijalnih filmova u Italiji. Premda je u drugoj polovini 60-ih najpopularniji jugoslovenski glumac, rad u inostranstvu ga odvlaèi od doma‘eg filma, pa kod nas ponovo nastupa tek 1974. u filmu Deps (1974) A. Vrdoljaka, kao kriminalac, zatim kao radnik-metalac koji se bori za pravdu na svoj naèin u filmu Pavle Pavlovi‘ (1975) P. Dordevi‘a, i kao odgojitelj u popravnom domu u Specijalnom vaspitanju (1977) G. Markovi‘a.