La banque du film

  Dusan Jani‘ijevi‘

  Le jeu dans les films:

1954 - Stojan Mutikasa
1955 - Solaja
comme poruènik Kraljevske vojske
1959 - Vrata ostaju otvorena
1960 - Dan èetrnaesti
1960 - X - 25 javlja
1962 - Kapi, vode, ratnici
1964 - Vrtlog
1965 - Èovek nije tica
1965 - Klakson
1965 - Neprijatelji
1966 - Glineni golub
1967 - Posalji èoveka u pola dva
1967 - Praznik
1968 - Delije
comme Vlatko
1968 - Pohod
1968 - U raskoraku
1969 - Oseka
1969 - Veliki dan
1969 - Vreme bez rata
1970 - Burdus
comme Burdusev prijatelj
1970 - Prirodna granica
1970 - Rekvijem
1971 - Bubasinter
1972 - Pukovnikovica
1975 - Crvena zemlja
1975 - Deèak i violina
1975 - Doktor Mladen
1976 - Èuvar plaze u zimskom periodu
1977 - Akcija "Stadion"
1977 - Pas koji je voleo vozove
1978 - Aller retour (Tamo i natrag)
1978 - Kvar
1979 - Poslednja trka
1980 - Hajduk
comme naèelnik
1980 - Poseban tretman
comme direktorov kum
1981 - Lov u mutnom
comme Pajin otac
1981 - Pad Italije
1981 - Sok od sljiva
1982 - Nedeljni ruèak
1982 - Savamala
comme ‘ale
1983 - Jos ovaj put
1983 - Mahovina na asfaltu
1983 - Timoèka buna
1983 - Veliki transport
1983 - Zadah tela
1984 - Una
1985 - I to ‘e pro‘i
1985 - Ku‘a na pijesku
1985 - Sest dana juna
1986 - Divlji vetar
1988 - Bra‘a po materi
1988 - Suncokreti
1989 - Atoski vrtovi - preobrazenje
1989 - Vreme èuda
1990 - Sveto mesto
1991 - No‘ u ku‘i moje majke
1992 - Bulevar Revolucije
1992 - Dezerter
1992 - Nehaj
comme Stanojlo
1993 - Pun mesec nad Beogradom
1993 - Tri karte za Holivud
1994 - Vukovar - jedna prièa
comme Jovan
1995 - Tre‘a sre‘a
1998 - Spasitelj (Savior)
comme starac
2001 - Sve je za ljude

La biographie:
Roden je 27. IV 1932. godine u Grguru - Blace. Apsolvirao je glumu na Pozorisnoj akademiji u Beogradu. Rad na filmu otpoèinje ve‘ kao student naslovnom ulogom u STOJANU MUTIKASI (1954) F. Hanzekovi‘a, koji ga je otkrio na probnim snimkama za ulogu Gavrila Principa u planiranoj koprodukciji SARAJEVSKI ATENTAT R. Siodmaka. Od ove prve uloge, za koju dobija nagradu publike i nagrdu kritike kao najbolji glumac na prvom Festivalu jugoslovenoskog filma u Puli 1954, do danas, kada je dobitnik Oktobarske nagrade grada Beograda za majstorski ostvarenu ulogu Bore zeleznièara u ZADAHU TELA, 1983. godine Z. Pavlovi‘a. Jani‘ijevi‘ kontinuirano igra na filmu i tleviziji, ostvarivsi ve‘e uloge u èetrdesetak doma‘ih i nekoliko stranih filmova, a pojavivsi se jos u nizu drugih. Glavne uloge igrao je u filmovima X 25 JAVLJA ( F. Èap, 1960), kao obavestajac iz Nemaèke ambasade u Zagrebu za vreme rata, PRAZNIK (D. Kadijevi‘, 1967), kao nemi èetnièki koljaè, ALLER RETOUR (A. Petkovi‘, 1978), kao " gastabajter " na radu u Parizu koji upada u kriminal, i GAZIJA (N. Dizdarevi‘, 1981), u naslovnoj ulozi. Koscenarist je filma POSALJI ÈOVEKA U POLA DVA (D. Ivkov, 1967), u kojem je i glumio. Nosilac je Ordena zasluga za narod.
Le scénario