La banque du film

  Ruzica Soki‘

  Le jeu dans les films:

1965 - Gorki deo reke
1966 - Vreme ljubavi
1967 - Bokseri idu u raj
1967 - Kad budem mrtav i beo
1967 - Ljubavni sluèaj ili tragedija sluzbenice PTT
1968 - Ima ljubavi, nema ljubavi
1969 - Cross Country
1969 - Ljubav i poneka psovka
1969 - Sedmina
1972 - Tragovi crne devojke
1973 - Zuta
1974 - Uzièka Republika
comme Mira
1975 - Hitler iz naseg sokaka
1975 - Poznajete li Pavla Plesa
1976 - Èuvar plaze u zimskom periodu
1977 - Hajduèka vremena
1977 - Leptirov oblak
1978 - Nije nego
comme 'kondukterka' (prof. geografije)
1979 - Pakleni otok
1980 - Avanture Borivoja Surdilovi‘a
1982 - Savamala
comme Keva
1982 - Tesna koza
1984 - Vojnici
comme vlasnik stana
1985 - Ada
1986 - Druga Zikina dinastija
1986 - Majstor i sampita
1987 - Oktoberfest
comme Duletova majka
1987 - Tesna koza 2
1987 - Ve‘ videno
1988 - Jednog lepog dana
1988 - Sta radis veèeras
1988 - Tesna koza 3
1991 - Original falsifikata
1991 - Tesna koza 4
1992 - Tango argentino
comme rodaka
1993 - Pun mesec nad Beogradom
1994 - Seobe
1995 - Tamna je no‘
2001 - Normalni ljudi
2001 - Sve je za ljude

La biographie:
Rodena je u Beogradu 14. XII 1934.godine. Kao devojèica uèestvuje u Deèjoj radio-dramskoj grupi Radio-Beograda, a godine 1958. diplomira glumu na Akademiji za pozorisnu umetnost u Beogradu. Kra‘e vreme je èlanica Savremenog pozorista, ubrzo prelazi u Atelje 212, gde ‘e brojnim ulogama ( prvenstveno savremenog i doma‘eg repertoara ) otkriti i potvrditi dar " rodene glumice ". Ve‘ prvim ulogama name‘e ne samo svojevrsni stil komike ve‘ i opredeljenje za milje jednoga "marginalnog sveta" s kojim uverljiva saose‘a, sto joj donosi veliku popularnost kod publike. Glumila je u oko 40 filmova; ve‘ za prvu ulogu (GORKI DEO REKE, 1965, J. Zivanovi‘a) nagradena je Srebrnom arenom na festivalu u Puli. Najve‘e uspehe ostvarila je glavnim ulogama pevaèice u filmu KAD BUDEM MRTAV I BEO (Z. Pavlovi‘a, 1967) i prostodusne ulièarke u filmu ZUTA (V. Tadej, 1973), za koju je u Puli nagradena zlatnom arenom. Zapazena jei na televiziji ( igrala je i u istimenom komadu G. Mihi‘a u Ateljeu 212), te sporednom ulogom majke kojoj sin gine u borbi u UZIÈKOJ REPUBLICI (Z. Mitrovi‘, 1974), za koju je takode nagradena Zlatnom arenom. Zapazena je i na televiziji (npr. komedije B.Crnèevi‘a i A. Popovi‘a, televizijske serije CEO ZIVOT ZA GODINU DANA, RADAJE RADNOG NARODA, ZANATI, SAMCI i dr.). Za svoje filmski i pozorisni rad dobila je brojne nagrade i priznanja (npr. na Sterijinom pozorju).