La banque du film

  Zaim Muzaferija

  Le jeu dans les films:

1967 - Diverzanti
1967 - Kaja, ubit ‘u te!
comme Kaya
1967 - Mali vojnici
1967 - Praznik
1968 - Gravitacija ili fantastièna mladost èinovnika Borisa Hor vata
1968 - Pohod
1968 - Ram za sliku moje majke
1970 - Lisice
1977 - Hajka
1982 - 13. jul
1982 - Smrt gospodina Goluze
comme kuvar
1989 - Zena s krajolikom
1990 - Gluvi barut
1990 - Ovo malo duse
comme Jusuf
1991 - Duka Begovi‘
1992 - Prokleta je Amerika

La biographie:
Filmski i televizijski glumac, rodio se u Visokom, 9.3.1923. Kao nastavnik u srednjoj skoli, glumom se bavi isprva amaterski. Nakon profesionalnog debija u Uzavrelom gradu (1961) V. Bulaji‘a, afirmira se kao epizodist diskretnog ali sugestivnog gesta. Ostvario je uglavnom rustiène likove plemenite naravi. Na festivalu glumaèkih ostvarenja u Nisu nagraden je za sporedne uloge: 1967- Praznik, 1968 - Mali vojnici, Pohod, Opatica i komesar. S uspehom nastupa i u kratkim igranim filmovima i na televiziji. Posebno je zapazen u TV-drami Jagos i Ugljesa, B. Èengi‘a.