La banque du film

  Neda Arneri‘

  Le jeu dans les films:

1967 - Jutro
1968 - Podne
1968 - Visnja na Tasmajdanu
comme Visnja
1969 - Cross Country
1969 - Divlji andeli
1969 - Vreme bez rata
1973 - Sutjeska
1973 - Ukleti smo, Irina
1974 - Uzièka Republika
comme Jelena
1975 - Poznajete li Pavla Plesa
1977 - Ljubavni zivot Budimira Trajkovi‘a
1978 - Kvar
1980 - Ko to tamo peva
comme mlada
1980 - Pozorisna veza
1980 - Rad na odredeno vreme
1981 - Lov u mutnom
comme Dana
1981 - Sesta brzina
1982 - Moj tata na odredeno vreme
1982 - Nedeljni ruèak
1984 - Kraj rata
comme Nadezda
1984 - Varljivo leto ''68
1985 - Na istarski naèin
1985 - Tajvanska kanasta
1986 - Veèernja zvona
comme Meira
1987 - Andeo èuvar
1987 - Marjuèa ili smrt
1988 - Haloa - praznik kurvi
1989 - Atoski vrtovi - preobrazenje
1989 - Vreme èuda
1991 - Original falsifikata
1992 - Dama koja ubija
1992 - Policajac sa Petlovog Brda
1993 - Pun mesec nad Beogradom
1993 - Tri karte za Holivud
1994 - Bi‘e bolje
1996 - Neèista krv
1997 - Ptice koje ne polete
1999 - Nebeska udica
comme Misina majka
1999 - Toèkovi
comme gospoda ’ori‘
1999 - U ime oca i sina
1999 - U ime oca i sina
2001 - Natasa
comme Natasina majka

La biographie:
Rodena je u Knjazevcu 15. VII 1953. godine.Na filmu debituje u 13. godini u delu SAN (1966) P.Dordevi‘a, a potom je tumaèila glavne uloge i u idu‘im filmovima istog autora (JUTRO, 1967. i PODNE, 1968.). sA 16 godina upisuje se na Akademiju za pozoriste, film, radio i televiziju. Njen sarm - nimfete tih je godina naveo televiziju da snimi show MALA NEDA i privukao strane producente; tako Arneri‘eva igra ve‘e uloge ufilmovima HAMSIN (1970, s M. Schell kao partnerkom i producentom) V. Relina, MALO, MNOGO, STRASTVENO (1971) R. Enricoa, PAKOST (1971) P. Sykesa i SHAFT U AFRICI (1973) J.Guillermina. Od 1972. godine igra ponovo u doma‘im filmovima; za ulogu plivaèice - maratonke u filmu ISPRAVI SE, DELFINA (1977) A. Durèinova nagradena je Srebrnom arenom u Puli i Caricom Teodorom u Nisu. Okusala se i na pozorisnoj sceni, uglavnom u okviru neformalnih, alternativnih grupa.