La banque du film

  Ljerka Draženović

  Le jeu dans les films:

1968 - Delije
comme Bilja
1968 - Pohod
1970 - Lilika
1970 - Prirodna granica
1972 - Pukovnikovica

La biographie:
Filmska i TV-glumica, rodila se u Iloku 23.6.1943. Apsolvirala je glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Nastupila je u ukupno 5 filmova ali - usprkos glumaèkom daru i saradnji sa istaknutim režiserima - nije imala većeg uspeha. Glumila je u filmovima Pohod (1968) Đ. Kadijevića, Pukovnikovica (1972) istog režisera, Delijama (1968) M. Popovića, Prirodna granica (1970) M. Ilića i Liliki (1970) B. Pleše. Postigla je određenu popularnost. Više godina je spikerka beogradskog radija (Studio B), a u poslednje vreme vodi emisije za selo TV Beograd.