La banque du film

  Bora Todorovi‘

  Le jeu dans les films:

1967 - Koraci kroz maglu
1968 - Delije
comme kondukter
1976 - Èuvar plaze u zimskom periodu
1978 - Sti‘i pre svitanja
1979 - Nacionalna klasa
comme Zika
1980 - Avanture Borivoja Surdilovi‘a
1980 - Ko to tamo peva
comme ozalos‘eni
1980 - Poseban tretman
comme Rade
1981 - Erogena zona
1982 - Maratonci trèe poèasni krug
comme Denka
1983 - Balkan ekspres
comme Pik
1984 - Balkanski spijun
comme Petar Jakovljevi‘
1984 - O pokojniku sve najlepse
1985 - Ada
1985 - Nije lako s muskarcima
1985 - Tajvanska kanasta
1987 - Uvek spremne zene
1989 - Balkan ekspres 2
1989 - Le Temps Des Gitanes
comme Ahmed
1991 - Mala
comme Stojan
1995 - Podzemlje - underground
comme Golub

La biographie:
Roden je u Beogradu 5. XI 1930 godine. Brat je poznate glumice Mire Stupice. Napusta Masinski fakultet u Beogradu da bi upisao Pozorisnu akademiju; diplomira 1956 godine u klasi J. Laurenèi‘a. Do 1957 godine je èlan Beogradskoga dramskog pozorista, 1957-19661. HNK u Zagrebu ( gde se istièe u amerièkom repertoaru /A. Miller, T.Williams/), a od 1961-1983 godine beogradskog Ateljea 212 (gde veliki uspeh ima glavnom ulogom u ARSENIKU I STARIM ÈIPKAMA J. Kesselringa 1961); na toj sceni je vise od sezdeset godina uloga sirokog raspona.Na filmu debituje likom kolebljivoga i neurotiènog partizana u KORACIMA KROZ MAGLE (1967)Z. Skrigina. Filmu se vra‘a tek u drugoj polovini sedamdesetih godina - s pojavom generacije reditelja tzv. praske skole (npr. NACIONALNE KLASE, G.Markovi‘ i POSEBAN TRETMAN, 1980, G. Paskaljevi‘a). Posle uspeha u istomenom komadu D. Kovaèevi‘a, i u filmu MARATONCI TRÈE POSLEDNJI KRUG (S.Sijan, 1982) tumagi predratnog pionira. S puno ostrine, mimo uobbièajenih konvencija igra Pika - dzepara izvan pravila morala, koji uzbudljivo prozivljuje prve dane rata u BALKANSKOM SPIJUNU (1983) B. Baleti‘a. Posebno je zapazen likovima "autsajdera" jugoslvenskog "gastarbajtera" u Svedskoj su filmu MISTER MONTENEGRO (D. Makavejeva, 1981), zrtve hipertrpfirane provincijalne ideoloske paranoje u BALKANSKOM SPIJUNU ( B. Nikoli‘a i D. Kovaèevi‘a, 1984), te opskurnoga romskog "kuma" , virtuoza u manipuliranju ljudima u DOMU ZA VESANJE (E. Kusturica, 1988), u kojem je jedan od dvoje profesionalnih glumaca. Glumi i na televiziji (npr, serija DIPLOMCI). Visestruko je nagradivan u pozoristu (npr. Sterijina nagrada i nagrada ’urana za komediju) i na filmu vise puta na festivalu u Nisu.