La banque du film

  Tatjana Boskovi‘

  Le jeu dans les films:

1974 - Kosava
comme Radmila Marjanovi‘ (Mila)
1978 - Okupacija u 26 slika
1979 - Èovjek koga treba ubiti
1979 - Trofej
1980 - Majstori, majstori
1981 - Ljubi, ljubi, al'' glavu ne gubi
comme Gizi
1982 - Sablazan
comme Eva
1983 - Balkan ekspres
comme Lili
1983 - Èovek sa èetiri noge
comme Dasa
1984 - Mala pljaèka vlaka
1987 - Uvek spremne zene
1997 - Balkanska pravila
comme Majka prasnjavog
2000 - Rat uzivo
comme ministarka kulture
2001 - Normalni ljudi
comme Mirina majka

La biographie:
Filmska i pozorisna glumica, rodila se 27.6.1953. u Beogradu. 1975. diplomira glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Od 1976. u stalnom je angazmanu u Pozoristu na Terazijama. Na filmu debituje 1974. ulogom proganjane majke u Kosavi D. Lazi‘a, no popularnost postize tek ulogom prostitutke u filmu Okupacija u 26 slika L. Zafranovi‘a, 1978. Od tada profilira najrazlièitije tipove vampa i jedna je od retkih glumica koja to èini sa sigurnos‘u glumaèkog obrazovanja.