La banque du film

  Petar Bozovi‘

  Le jeu dans les films:

1970 - Draga Irena!
1976 - Èetiri dana do smrti
1978 - Pogled u no‘
1980 - Tajna Nikole Tesle
comme Nikola Tesla
1982 - 13. jul
1982 - Suton
1984 - Èudo nevideno
comme Zeljo
1985 - Tajvanska kanasta
1986 - Lepota poroka
comme Zorzo
1986 - Veèernja zvona
1987 - U ime naroda
1987 - Ve‘ videno
1988 - Bra‘a po materi
comme Veselinov stric
1989 - Atoski vrtovi - preobrazenje
1989 - Dr br. 1: masmediologija na Balkanu
1990 - Dr br. 2: balkanska perestrojka
1991 - Èaruga
1991 - No‘ u ku‘i moje majke
1992 - Crni bombarder
comme inspektor
1993 - Gorila se kupa u podne
1994 - Seobe
1995 - Terasa na krovu
1996 - Dovidenja u Èikagu
1996 - Lepa sela lepo gore
1997 - Tri letnja dana
comme Erke
1999 - Noz
comme Sabahudin Aga
1999 - U ime oca i sina
2001 - Bumerang
comme inspektor