La banque du film

  Danilo Lazovi‘

  Le jeu dans les films:

1978 - Dvoboj za juznu prugu
comme major
1980 - Poseban tretman
1981 - Laf u srcu
1982 - Sablazan
comme Nemaèki major
1982 - Savamala
comme Ratko
1983 - Igmanski mars
1983 - Timoèka buna
1984 - Lazar
1985 - Sest dana juna
1986 - Od zlata jabuka
1986 - Spadijer - jedan zivot
1989 - Najbolji
1989 - Poslednji krug u Monci
1990 - Cubok
1990 - Cubok
1990 - Poèetni udarac
1990 - Sveto mesto
1991 - Mala
comme Miodrag
1993 - Tri karte za Holivud
1998 - Povratak lopova
2000 - Tajna porodiènog blaga
2001 - Virtualna stvarnost