La banque du film

  Ivo Ban

  Le jeu dans les films:

1974 - Strah
1977 - Sreca na vrvici
comme èovek iz noćne smene
1982 - Rdeèi boogie (Crveni bugi)
comme Jan
1982 - Uèna leta izumitelja Polža (Đaèke godine izumitelja Polža)
comme predsednik kućnog saveta
1983 - Zadah tela
1985 - Naš èlovek (Naš èovek)
comme Boris
1989 - Kavarna Astoria (Kafana Astorija)
comme Baumann