La banque du film

  Tous les films domestiques

  Tournés dans l'année

1968
Imam dvije mame i dva tate
Udi, ako hoes
Gravitacija ili fantastièna mladost èinovnika Borisa Hor vata
Opatica i komesar
Planina gneva
Quo vadis Zivorade
Ram za sliku moje majke
Sunce tudeg neba
Tri sata za ljubav
Goli èovik
Sirota Marija
Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
U raskoraku
Pusti snovi
Brat doktora Homera
Pohod
Lelejska gora
Nevinost bez zastite
Podne
Sveti pesak
Delije
Pre istine
Kad golubovi polete
Visnja na Tasmajdanu
Bekstva
Ima ljubavi, nema ljubavi
Uzrok smrti ne pominjati
Operacija "Beograd"
Bie skoro propast sveta (Il pleut dans mon village)
Sarajevski atentat

Le registre des film de 1960-des annéss