La banque du film

  Mirjana Ostoji‘

  Le costume des films:

1973 - Bombasi
1977 - Lude godine
1978 - Okupacija u 26 slika
1989 - Le Temps Des Gitanes
1991 - Svemirci su krivi za sve
1992 - Dama koja ubija
1992 - Dezerter
1994 - Vukovar - jedna prièa
1995 - Tamna je no‘
2000 - Tajna porodiènog blaga