La banque du film

  Ljerka Stanojević

  Le montage des films:

1959 - Pukotina raja
1961 - Uzavreli grad
1962 - Šeki snima, pazi se
1962 - Saša
1963 - Èovek sa fotografije
1963 - Zemljaci
1963 - Dve noći u jednom danu
1967 - Bokseri idu u raj
1968 - Kad golubovi polete
1969 - Krvava bajka
1970 - Prva ljubav
1972 - Zvezde su oèi ratnika
1973 - Mirko i Slavko