La banque du film

  Andrija Zafranovi‘

  Le montage des films:

1981 - Kraljevski voz
1983 - Jos ovaj put
1983 - Igmanski mars
1984 - Èudo nevideno
1984 - Balkanski spijun
1984 - Jaguarov skok
1984 - Kraj rata
1985 - Ada
1985 - Otac na sluzbenom putu
1985 - Zivot je lep
1985 - Drzanje za vazduh
1985 - Christophoros
1986 - Veèernja zvona
1987 - Oktoberfest
1988 - Haloa - praznik kurvi
1989 - Le Temps Des Gitanes
1990 - Gluvi barut
1991 - Èaruga
1991 - Praznik u Sarajevu
1991 - Original falsifikata
1993 - Arizona dream
1993 - Pun mesec nad Beogradom
1995 - Tamna je no‘
1996 - Neèista krv
1997 - Tri letnja dana
1998 - Kupi mi Eliota