La banque du film

  Vesna Lažeta

  Le montage des films:

1981 - Visoki napon
1983 - Veliki transport
1984 - Mala pljaèka vlaka
1987 - Oficir sa ružom
1988 - Sokol ga nije volio
1989 - Povratak Katarine Kožul
1991 - Đuka Begović
1991 - Vrijeme ratnika
1994 - Vukovar se vraća kući
1997 - Božić u Beèu