La banque du film

  Ksenija Zeèević

  La musique des films:

1980 - Dani od snova
1982 - Daleko nebo
1983 - Timoèka buna
1988 - Neka èudna zemlja
1989 - Atoski vrtovi - preobraženje
1993 - Bolje od bekstva
1997 - Ptice koje ne polete