La banque du film

  Avala Film

  La production des films:

1947 - Slavica
1948 - Besmrtna mladost
1948 - Zivot je nas
1948 - Sofka
1951 - Poslednji dan
1951 - Deèak Mita
1952 - Hoja! Lero!
1952 - Svi na more
1953 - Opstinsko dete
1953 - Nevjera
1953 - Ciganka
1953 - Bila sam jaèa
1953 - Daleko je sunce
1954 - Sumnjivo lice
1954 - Anika's times
1955 - Krvavi put
1955 - Pesma sa Kumbare
1956 - Potraga
1956 - Veliki i mali
1956 - Cipelice na asfaltu
1957 - Pop ’ira I pop Spira
1957 - Subotom uveèe
1957 - Potrazi Vandu Kos
1958 - Aleksa Dundi‘
1958 - Èetiri kilometra na sat
1959 - Sam
1959 - Osma vrata
1959 - Campo Mamula
1959 - Vetar je stao pred zoru
1960 - Dilizansa snova
1960 - Ljubav i moda
1960 - Zajednièki stan
1960 - Bolje je umeti
1961 - Prvi gradanin male varosi
1961 - Karolina Rijeèka
1961 - Nema malih bogova
1961 - Uzavreli grad
1961 - Dvoje
1961 - Pesma
1961 - Sre‘a u torbi
1961 - Izbiraèica
1962 - Sibirska ledi Magbet
1962 - Prekobrojna
1962 - Èudna devojka
1962 - Dr
1962 - Sasa
1962 - Obraèun
1963 - Zemljaci
1963 - Dani
1963 - Ostrva (Verführung am Meer)
1963 - Èovek i zver (Der Mensch und die Bestie)
1963 - Desant na Drvar
1963 - Dve no‘i u jednom danu
1963 - Operacija Ticijan
1963 - Radopolje
1964 - Èovek iz hrastove sume
1964 - Muski izlet
1964 - Lito vilovito
1964 - Put oko sveta
1964 - Sluzbeni polozaj
1964 - Mars na Drinu
1965 - Tri
1965 - Èovek nije tica
1965 - Do‘i i ostati
1965 - Devojka
1965 - Gorki deo reke
1965 - Inspektor
1966 - Gorke trave (Bittere Kräuter)
1966 - Orlovi rano lete
1966 - Roj
1966 - Sti‘enik
1966 - Vreme ljubavi
1966 - Povratak
1966 - San
1966 - Pre rata
1966 - Tople godine
1966 - Vojnik (The Soldier)
1966 - Kako su se voleli Romeo i Julija
1967 - Ljubavni sluèaj ili tragedija sluzbenice PTT
1967 - Skupljaèi perja
1967 - Palma medu palmama
1967 - Bokseri idu u raj
1967 - Bomba u deset i deset
1967 - Dim
1967 - Soledad (Fruits Amers - Soledad)
1967 - Dobar vetar "Plava ptico"
1968 - Sirota Marija
1968 - Pohod
1968 - Nevinost bez zastite
1968 - Podne
1968 - Sveti pesak
1968 - Delije
1968 - Kad golubovi polete
1968 - Bekstva
1968 - Ima ljubavi, nema ljubavi
1968 - Uzrok smrti ne pominjati
1968 - Visnja na Tasmajdanu
1968 - Bi‘e skoro propast sveta (Il pleut dans mon village)
1969 - Gospodica doktor - spijunka bez imena
1969 - Rani radovi
1969 - Oseka
1969 - Vrane
1969 - Zazidani
1969 - Cross Country
1970 - Lilika
1970 - Burdus
1973 - Paja i Jare - kamiondzije
1973 - Bombasi
1974 - Dervis i smrt
1974 - Partizani
1974 - Crveni udar
1975 - Kièma
1975 - Zimovanje u Jakobsfeldu
1975 - Naivko
1976 - Salas u malom ritu
1976 - Vojnikova ljubav
1976 - Povratak otpisanih
1977 - Ljubavni zivot Budimira Trajkovi‘a
1977 - Bestije
1978 - Nije nego
1978 - Miris zemlje
1978 - Tigar
1978 - Trener
1978 - Dvoboj za juznu prugu
1978 - Tren
1979 - Radio Vihor zove Andeliju
1979 - Osvajanje slobode
1979 - Drugarèine
1979 - Jovana Lukina
1980 - Sre‘na porodica
1980 - Svetozar Markovi‘
1980 - Rad na odredeno vreme
1980 - Snovi, zivot, smrt Filipa Filipovi‘a
1981 - Deèko koji obe‘ava
1981 - Dorotej
1981 - Berlin kaputt
1981 - Sesta brzina
1981 - Banovi‘ Strahinja
1981 - Kraljevski voz
1981 - Lov u mutnom
1982 - Savamala
1982 - Smrt gospodina Goluze
1982 - Daleko nebo
1982 - Moj tata na odredeno vreme
1982 - Sablazan
1983 - Halo taxi
1987 - Ve‘ videno
1987 - Dogodilo se na danasnji dan
1988 - Zivot sa stricem
1988 - Ku‘a pored pruge
1988 - Tajna manastirske rakije
1988 - Klopka
1988 - Zaboravljeni
1988 - Tako se kalio èelik
1988 - Remington
1989 - Najbolji
1989 - Boris Godunov
1989 - Prljavi film
1989 - Atoski vrtovi - preobrazenje
1989 - Kako je propao rokenrol
1989 - Sabirni centar
1989 - Kuduz
1989 - Hamburg-Altona
1989 - Bolji zivot
1989 - Vampiri su medu nama
1990 - Èudesan san Dzige Vertova
1990 - Poèetni udarac
1990 - Cubok
1990 - Stela
1990 - Granica
1990 - Sex - partijski neprijatelj br. 1
1991 - Original falsifikata
1991 - No‘ u ku‘i moje majke
1992 - Policajac sa Petlovog Brda
1992 - Tito i ja
1992 - Velika frka
1992 - Mi nismo andeli
1992 - Bulevar Revolucije
1992 - Uvod u drugi zivot
1993 - Pun mesec nad Beogradom
1993 - Bolje od bekstva
1994 - Dnevnik uvreda 1993.
1995 - Paket aranzman
1998 - Do koske
1998 - Kupi mi Eliota
2000 - Tajna porodiènog blaga
2000 - Senke uspomena