La banque du film

  HRT

  La production des films:

1991 - Èaruga
1991 - Duka Begovi‘
1991 - Krhotine
1991 - Prièa iz Hrvatske
1991 - Vrijeme ratnika
1992 - Luka
1993 - Kontesa Dora
1994 - Vukovar se vra‘a ku‘i
1995 - Garcia
1995 - No‘ za slusanje
1995 - Isprani
1996 - Kako je poèeo rat na mom otoku
1996 - Sedma kronika
1996 - Putovanje tamnom polutkom
1996 - Andele moj dragi
1997 - Bozi‘ u Beèu
1998 - Agonija
1999 - Bogorodica
1999 - Èetverored
1999 - Dubrovaèki suton
1999 - Le Fant“me du maréchal Tito
1999 - Crvena prasina
2000 - Blagajnica ho‘e i‘i na more