La banque du film

  Dejan Aćimović

  La réalisation dans les films:

2000 - Je li jasno, prijatelju?

La biographie:
Dejan Aćimović je gimnaziju završio 1981. u Èapljini (BIH), a Akademiju dramskih umetnosti u Zagrebu 1986. Od 1987. s angažmanom je u Zagrebaèkom kazalištu mladih. Glumio je u mnogim kazališnim predstavama: "Kurlani M. Božić, "Antigona" Sofoklo, "Cymbelline" W. Shakespeare, "Dundo Maroje" M. Držić (režija Krešimir Dolenèić), "Dundo Maroje" (režija Paolo Magelli), "Romeo i Julija" W. Shakespeare (režija Joško Juvanèić), "Ecce Homo" S. P. Novak, "Zalamejski sudac" Calderon de la Barca (režija Božidar Violić), "Hecuba" M. Držić (režija Ivica Boban), "Orestija" Eschil, "Bauhaus" S. Šnajder (režija Paolo Magelli), "Smrt Stjepana Radića" T. Bakarić, "Nacija" K. Sternheim (režija Paolo Magelli), "Zastave" M. Krleža (G. PAro), "Knjiga o džungli" Kiepling (režija Janusz Kica), "Ostavka" È. Prica, "Magic and Loss" F. Bruckner (režija E. Miler), "San Ivanjske noći" W. Shakespeare (režija Janusz Kica), "Ratni profiteri u Hrvata" N. Stazić, "Tri mušketira" A. Dumas (režija Janusz Kica), "Julije Cezar" W. Shakespeare (režija Janusz Kica), filmovima: "Život sa stricem" K. Papić, "Diploma za smrt" Ž. Tomić, "Èaruga" R. Grlić, "Zlatne godine" D. Žmegaè, "Ljeto za sjećanje" B. Gamulin, "Prolazi sve" G. Pavletić, "Felix" B. Šprajc, "Peacemaker" Mimi Leder, "Good-bye twentieth century" Mitrevski and Popovski, "Hrvatska Bogorodica" N. Hitrec, "Èetverored" J. Sedlar, "Je li jasno, prijatelju?" D. Aćimović) i televizijskim serijama i dramama: "Vuèjak", "Dvije karte za grad", "Dosije", "Stranac", "Tajanstveno pismo", "Koštane zvijezde", "Vukovar se vraća kući", "Gornja granica"...
Le jeu
Le scénario