La banque du film

  Dušan Kovaèević

  La scénario des films:

1977 - Beštije
1980 - Poseban tretman
1980 - Ko to tamo peva
1982 - Maratonci trèe poèasni krug
1984 - Balkanski špijun
1989 - Sabirni centar
1995 - Podzemlje - underground
1995 - Urnebesna tragedija

La biographie:
Dušan Kovacevic rođen je u Šapcu 1948. godine, a diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1973. godine. Od tada je napisao dvanaest pozorišnih komada i deset scenarija. Za svoje najveće stvaralaèko postignuće smatra to što 25 godina uspeva da živi kao profesionalni pisac. Njegovi komadi prevedeni su na mnoge jezike i izvođeni širom sveta, kao i nedavno na Brodveju (PROFESIONALAC). Scenariji za BALKANSKOG ŠPIJUNA (koji je sam režirao), MARATONCI TRÈE POÈASNI KRUG i KO TO TAMO PEVA doneli su mu znaèajne nagrade na međunarodnim festivalima. UNDERGROUND je nastao kao originalni scenario u saradnji s Kusturicom, mada poreklo potièe od jednog znatno ranijeg Kovaèevicevog rada. "Palo mi je na pamet da bi ta prièa bila dobra osnova za film o apsolutizmu, to jest, o tome kako jedan ili dvoje ljudi mogu beskrajnim manipulacijama držati mnogo veći broj ljudi u svojoj moći. Jednostavno reèeno, to je film o vladajućoj tehnokratiji. Pokušali smo da pratimo promene koje su se događale u nekadašnjoj Jugoslaviji poslednjih nekoliko godina, kada su se ljudi koji su držali druge ljude u podrumima proglasili za demokrate i stvorili nove podrume. Mislim da ova prièa, realizovana kao crna komedija, predstavlja ljudske odnose koji nemaju korena samo u jednoj zemlji"
Réalisation