La banque du film

  Slobodan Stojanović

  La scénario des films:

1976 - Èetiri dana do smrti
1980 - Snovi, život, smrt Filipa Filipovića
1981 - Erogena zona
1982 - Idemo dalje
1983 - Igmanski marš
1985 - Držanje za vazduh
1988 - Jednog lepog dana
1999 - Nož