La banque du film

  Bogdan Jovanović

  La scénario des films:

1957 - Zenica
1958 - Rafal u nebo
1962 - Prekobrojna
1963 - Licem u lice
1964 - Nikoletina Bursać
1965 - Gorki deo reke
1966 - Sretni umiru dvaput
1967 - Èetvrti saputnik
1968 - Sunce tuđeg neba
1972 - I Bog stvori kafansku pevaèicu