La banque du film

  Zvonimir Berković

  La scénario des films:

1956 - Opsada
1958 - H - 8
1961 - Karolina Rijeèka
1965 - Kljuè
1966 - Rondo
1971 - Putovanje na mjesto nesreće
1985 - Ljubavna pisma s predumišljajem
1993 - Kontesa Dora
Réalisation