La banque du film

  Nikola Radanović

  La scénographie des films:

1951 - Poslednji dan
1953 - Nevjera
1954 - Anika's times
1956 - Veliki i mali
1958 - Jedini izlaz
1961 - Karolina Rijeèka
1963 - Èovek sa fotografije