La banque du film

  Dragoljub Lazarević

  La scénographie des films:

1955 - Hanka
1955 - Pesma sa Kumbare
1956 - Zle pare
1956 - Cipelice na asfaltu
1957 - Zenica
1958 - Tri koraka u prazno
1960 - Dan èetrnaesti
1961 - Nema malih bogova
1961 - Sreća u torbi
1962 - Šeki snima, pazi se
1964 - Na mesto građanine pokorni
1965 - Mrtvima ulaz zabranjen
1969 - Bog je umro uzalud
1973 - Paja i Jare - kamiondžije
Le costumographie