La banque du film

  Miomir Denić

  La scénographie des films:

1947 - Živjeće ovaj narod
1948 - Sofka
1951 - Deèak Mita
1954 - Sumnjivo lice
1955 - Njih dvojica
1956 - Poslednji kolosek
1957 - Krvava košulja
1957 - Mali èovek
1957 - Pop Ćira I pop Spira
1958 - Èetiri kilometra na sat
1958 - Gospođa ministarka
1959 - Vetar je stao pred zoru
1960 - Diližansa snova
1960 - Drug predsednik centarfor
1960 - Zajednièki stan
1962 - Sibirska ledi Magbet
1962 - Dr
1963 - Nevesinjska puška
1964 - Put oko sveta
1964 - Marš na Drinu
1966 - Gorke trave (Bittere Kräuter)
1966 - Orlovi rano lete
1968 - Pusti snovi
1969 - Silom otac
1975 - Hitler iz našeg sokaka
1977 - Hajduèka vremena
1977 - Miris poljskog cveća