La banque du film

  Aleksandar Sekulović

  L'opérateur des films:

1948 - Besmrtna mladost
1953 - Opštinsko dete
1954 - Anika's times
1956 - Veliki i mali
1957 - Subotom uveèe
1958 - Te noći
1959 - Sam
1959 - Campo Mamula
1961 - Ne diraj u sreću
1962 - Sibirska ledi Magbet
1963 - Kozara
1963 - Radopolje
1965 - Inspektor
1966 - Vreme ljubavi
1967 - Bokseri idu u raj
1968 - Kad golubovi polete
1969 - Nizvodno od Sunca