La banque du film

  Milorad Marković

  L'opérateur des films:

1948 - Život je naš
1950 - Crveni cvet
1958 - Tri koraka u prazno
1958 - Pogon B
1959 - Pukotina raja
1960 - Zajednièki stan
1961 - Karolina Rijeèka
1961 - Nema malih bogova
1961 - Sreća u torbi
1962 - Šeki snima, pazi se
1963 - Èovek sa fotografije
1964 - Na mesto građanine pokorni
1964 - Èovek iz hrastove šume
1964 - Marš na Drinu
1966 - Gorke trave (Bittere Kräuter)
1966 - Roj
1966 - Vojnik (The Soldier)
1967 - Hasanaginica
1967 - Dobar vetar "Plava ptico"
1969 - Oseka
1970 - Burduš
1970 - Žarki
1971 - Balada o svirepom
1973 - Paja i Jare - kamiondžije
1974 - Otpisani
1983 - Èovek sa èetiri noge