La banque du film

  Genre: Guerrier

  Les films:

1947 - Slavica
1948 - Besmrtna mladost
1949 - Barba Zvane
1950 - Crveni cvet
1951 - Deèak Mita
1953 - Bila sam jaèa
1953 - Daleko je sunce
1954 - Poslednji most
1955 - Solaja
1955 - Esalon doktora M.
1955 - Krvavi put
1955 - Njih dvojica
1956 - Potraga
1956 - Veliki i mali
1958 - Rafal u nebo
1958 - Aleksa Dundi‘
1958 - Jedini izlaz
1958 - Kroz granje nebo
1959 - Sam
1959 - Osma vrata
1959 - Campo Mamula
1959 - Vetar je stao pred zoru
1960 - Signali nad gradom
1960 - Kapetan Lesi
1960 - Partizanske prièe
1961 - Abeceda straha
1961 - Pesma
1962 - Prozvan je i V-3
1962 - Sasa
1963 - Kozara
1963 - Nevesinjska puska
1963 - Opasni put
1963 - Èovek i zver (Der Mensch und die Bestie)
1963 - Desant na Drvar
1963 - Dve no‘i u jednom danu
1964 - Ne joèi, Peter (Ne plaèi, Petre)
1964 - Nikoletina Bursa‘
1964 - Pod istim nebom
1964 - Èovek iz hrastove sume
1964 - Izdajnik
1964 - Mars na Drinu
1965 - Dani iskusenja
1965 - Provereno nema mina
1965 - Tri
1965 - Devojka
1966 - Do pobede i dalje
1966 - Glineni golub
1966 - Konjuh planinom
1966 - Sretni umiru dvaput
1966 - San
1966 - Vojnik (The Soldier)
1967 - Crne ptice
1967 - Diverzanti
1967 - Nevidljivi bataljon
1967 - Zgodba ki je ni (Prièa koje nema)
1967 - Praznik
1967 - Koraci kroz maglu
1967 - Bomba u deset i deset
1968 - Vuk sa Prokletija (Uka i bjeshkave te nemuna)
1968 - Pohod
1968 - Lelejska gora
1968 - Bekstva
1968 - Uzrok smrti ne pominjati
1968 - Operacija "Beograd"
1969 - Most
1969 - Republika u plamenu
1969 - Kad èujes zvona
1969 - Gospodica doktor - spijunka bez imena
1969 - Sedmina
1969 - Oseka
1969 - Bitka na Neretvi
1969 - Krvava bajka
1970 - Cena grada
1970 - Biciklisti
1970 - Rekvijem
1970 - Zarki
1971 - 19 djevojaka i mornar
1971 - Klopka za generala
1971 - U gori raste zelen bor
1972 - Prvi splitski odred
1972 - Valter brani Sarajevo
1972 - Devojka sa Kosmaja
1972 - Zvezde su oèi ratnika
1972 - Kako umreti
1973 - Sutjeska
1973 - Svadba
1973 - Begunac
1973 - Bombasi
1973 - Mirko i Slavko
1974 - Kapetan Mikula Mali
1974 - Otpisani
1974 - Uzièka Republika
1974 - Partizani
1974 - Crveni udar
1975 - Doktor Mladen
1975 - Crvena zemlja
1975 - Zimovanje u Jakobsfeldu
1976 - Devojaèki most
1976 - Salas u malom ritu
1976 - Vrhovi Zelengore
1976 - Povratak otpisanih
1977 - Hajka
1977 - Akcija "Stadion"
1978 - Dvoboj za juznu prugu
1978 - Sti‘i pre svitanja
1978 - Sudbine
1978 - Bosko Buha
1979 - Pakleni otok
1979 - Povratak
1979 - Kad prole‘e kasni
1980 - Osam kila sre‘e
1981 - Snadi se druze
1981 - Siroko je lis‘e
1981 - Pad Italije
1981 - Kraljevski voz
1982 - 13. jul
1982 - Zec sa pet nogu
1982 - Progon
1982 - Sablazan
1983 - Balkan ekspres
1983 - Igmanski mars
1983 - Veliki transport
1985 - Orkestar jedne mladosti
1985 - I to ‘e pro‘i
1986 - Divlji vetar
1987 - Lager Nis
1989 - Davolji raj
1990 - Gluvi barut
1993 - Vrijeme za...
1994 - Cijena zivota
1994 - Vukovar se vra‘a ku‘i
1994 - Vukovar - jedna prièa
1995 - Podzemlje - underground
1996 - Kako je poèeo rat na mom otoku
1996 - Lepa sela lepo gore
1996 - Le Cercle parfait
1997 - Bozi‘ u Beèu
1998 - Jugofilm
1998 - Spasitelj (Savior)
1999 - Èetverored
1999 - Nebeska udica
2000 - Tunel
2000 - Rat uzivo
2001 - Nièija zemlja