La banque du film

  Tous les films de: Slovenija

  Tournés dans l'année

1948
Na svoji zemlji
1951
Kekec
1953
Vesna
Jara gospoda (Skorojevi‘i)
1955
Kala
1958
Dobro morje
1959
Tri èetrtine sonca (Tri èetvrtine sunca)
1960
Akcija
Veselica
1961
Ples v dezju
Balada o trobenti in oblaku (Balada o trubi i oblaku)
1962
Nas avto (Nasa kola)
Pesèani grad
Tistega lepega dne (Tog lepog dana)
1963
Sre‘no Kekec
1964
Ne joèi, Peter (Ne plaèi, Petre)
Zarota (Zavera)
1965
Istim putem se ne vra‘aj
Lazljivica
Mrtvima ulaz zabranjen
Neprijatelji
Lucija
1966
Amandus
1967
Crne ptice
Grajski biki
Na papirnatih avionih
Zgodba ki je ni (Prièa koje nema)
1969
Sedmina
1970
Oksigen
Sa druge strane
Crveno klasje
1971
Maskarada
Na klancu
Poslednja stanica
1973
Pastirci (Èobanèi‘i)
Ljubezen na odru (Ljubav na odru)
Begunac
Cvetje v jeseni (Jesenje cve‘e)
1974
Strah
1975
Povest o dobrih ljudeh
Crvena zemlja
Med strahom in dolznostjo
1976
Idealist
Vdovstvo Karoline Zasler
Èetiri dana do smrti
1977
Sreca na vrvici
1979
Iskanja
1980
Splav meduze
1981
Krizno razdoblje
1982
Boj na poziralniku (Borba sa vrtaèom)
Deseti brat
Rdeèi boogie (Crveni bugi)
Uèna leta izumitelja Polza (Daèke godine izumitelja Polz a)
1983
Zadah tela
1984
Opasni trag
1985
Nas èlovek (Nas èovek)
Odbojnik (Butnskala)
Christophoros
1987
Zloèinci
1988
Remington
1989
Kavarna Astoria (Kafana Astorija)
1991
Èaruga
Moj brat Aleksa
Srèna dama (dama Herc)
1994
Morana
1995
Rbljeva freska
1997
Outsider
1999
V leru
2000
You''re Free. Decide (Slobodan si. Odluèi)
Porno film