La banque du film

  Tous les films de: Hrvatska

  Tournés dans l'année

1944
Lisinski
1947
Zivje‘e ovaj narod
1949
Zastava
1950
Plavi 9
1951
Bakonja fra Brne
1952
Ciguli Miguli
U oluji
1953
Kameni horizonti
Sinji galeb
1954
Koncert
1955
Devojka i hrast
Jubilej gospodina Ikla
Milioni na otoku
1956
Ne okre‘i se sine
Opsada
1957
Nasi se putovi razilaze
Nije bilo uzalud
Samo ljudi
Svoga tela gospodar
1959
Piko
Pukotina raja
Vlak bez voznog reda
1960
Deveti krug
Kota 905
Rat
Signali nad gradom
X - 25 javlja
1961
Abeceda straha
Martin u oblacima
Potraga za zmajem
Pustolov pred vratima
Sre‘a dolazi u 9
Sudar na paralelama
Veliko sudenje
1962
Da li je umro dobar èovjek?
Rana jesen
Seki snima, pazi se
Sjenka slave
1963
Èovek sa fotografije
Dvostruki obruè
Licem u lice
Nevesinjska puska
Opasni put
1964
Nikoletina Bursa‘
Pravo stanje stvari
Prometej s otoka Visevice
Svanu‘e
1965
Èovik od svita
Druga strana medalje
Kljuè
Do‘i i ostati
1966
Pogled u zjenicu sunca
Ponedeljak ili utorak
Rondo
Sedmi kontinent
1967
Breza
Èetvrti saputnik
Crne ptice
Iluzija
Kaja, ubit ‘u te!
Protest
1968
Goli èovik
Gravitacija ili fantastièna mladost èinovnika Borisa Hor vata
Imam dvije mame i dva tate
Tri sata za ljubav
1969
Divlji andeli
Dogadaj
Ljubav i poneka psovka
Nedjelja
Sluèajni zivot
Kad èujes zvona
1970
Bablje leto
Druzba Pere Kvrzice
Hranjenik
Idu dani
Jedanaesta zapovijed
Lisice
Put u raj
Tko pjeva zlo ne misli
1971
Mirisi, zlato i tamjan
Putovanje na mjesto nesre‘e
U gori raste zelen bor
1972
Lov na jelene
Poslijepodne jednog fazana
Prvi splitski odred
Vuk samotnjak
1973
Kronika jednog zloèina
Kuzis stari moj
Pastirci (Èobanèi‘i)
Razmeda
Timon
Zivjeti od ljubavi
1974
Deps
Kapetan Mikula Mali
Kud puklo da puklo
Predstava Hamleta u selu Mrdusa Donja
1975
Hitler iz naseg sokaka
Ku‘a
Muke po Mati
Sarajevsky atentat
Atentat u Sarajevu
Seljaèka buna 1573
1976
Izbavitelj
Vlak u snijegu
Èetiri dana do smrti
Vrhovi Zelengore
1977
Hajduèka vremena
Letaèi velikog neba
Ludi dani
Me‘ava
Ne naginji se van
Pucanj
Akcija "Stadion"
1978
Bravo maestro
Ljubica
Okupacija u 26 slika
Poslednji podvig diverzanta Oblaka
Prijeki sud
1979
Èovjek koga treba ubiti
Daj sto das
Godisnja doba Zeljke, Visnje i Branke
Novinar
Pakleni otok
Povratak
Priko sinjeg mora
Usporeno kretanje
Zivi bili pa vidjeli
1980
Izgubljeni zavièaj
Luda ku‘a
Tajna Nikole Tesle
Avanture Borivoja Surdilovi‘a
Rad na odredeno vreme
1981
Gosti iz Galaksije
Samo jednom se ljubi
Te souviens-tu de Dolly Bell?
Snadi se druze
Visoki napon
Vlakom prema jugu
Ritam zloèina
Pad Italije
Banovi‘ Strahinja
Kraljevski voz
1982
Ho‘u zivjeti
Kiklop
Nemir
Servantes iz Malog Mista
Zloèin u skoli
Variola vera
Ziveti kao sav normalan svet
Moj tata na odredeno vreme
1983
Medeni mjesec
S.P.U.K.
Tre‘i kljuè
Jos ovaj put
Mahovina na asfaltu
1984
Ambasador
Mala pljaèka vlaka
Tajna starog tavana
Ujed andela
Zadarski memento
U raljama zivota
Kamiondzije opet voze
Rani sneg u Minhenu
Una
1985
Anticasanova
Crveni i crni
Horvatov izbor
Ku‘a na pijesku
Ljubavna pisma s predumisljajem
Na istarski naèin
Od petka do petka
Za sre‘u je potrebno troje
1986
Obe‘ana zemlja
Veèernja zvona
Divlji vetar
San o ruzi
Lijepe zene prolaze kroz grad
1987
Osudeni
Uvek spremne zene
Andeo èuvar
Kraljeva zavrsnica
Ve‘ videno
Oficir s ruzom
Marjuèa ili smrt
1988
Haloa - praznik kurvi
Sokol ga nije volio
U sredini mojih dana
Vila Orhideja
Zivot sa stricem
Èavka
1989
Èovjek koji je volio sprovode
Davolji raj
Diploma za smrt
Donator
Glembajevi
Povratak Katarine Kozul
Kako je propao rokenrol
Sabirni centar
Hamburg-Altona
1990
Karneval, andeo i prah
Ljeto za sje‘anje
Orao
Gluvi barut
Stela
1991
Èaruga
Duka Begovi‘
Krhotine
Prièa iz Hrvatske
Vrijeme ratnika
Virdzina
1992
Kamenita vrata
Luka
Zlatne godine
1993
Kontesa Dora
Vrijeme za...
1994
Cijena zivota
Vukovar se vra‘a ku‘i
1995
Garcia
No‘ za slusanje
Rbljeva freska
Isprani
Gospa
1996
Kako je poèeo rat na mom otoku
Sedma kronika
Putovanje tamnom polutkom
Andele moj dragi
1997
Bozi‘ u Beèu
1998
Agonija
1999
Bogorodica
Èetverored
Dubrovaèki suton
Kad mrtvi zapjevaju
Le Fant“me du maréchal Tito
Crvena prasina
2000
Blagajnica ho‘e i‘i na more
Je li jasno, prijatelju?