Filmska banka

  Renata Freiskorn

  Gluma u filmovima:

1966 - Ponedeljak ili utorak
1967 - Četvrti saputnik
1967 - Deca vojvode Šmita
1967 - Memento
1969 - Oseka
1973 - Bombaši
kao partizanka